Tin tức

Tin tức

Xuất đơn hàng gia công Phay Bàn Map

Chi tiết đơn hàng Kích thước: 3051x1400x200 Khối lượng: ~ 7 tấn Dung sai: – Độ phẳng: 0.005/300mm – Độ song song: 0.005/300mm – Độ