CƠ KHÍ VIỆT SƠN THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA HUBA

Rate this post

Ngày 14/07/2022 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm”.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viết một bình luận

Tin tức mới nhất